info@santemolmedikal.com / info@santemolgroup.com
Santemol Medikal

Endotrakeal tüp tutucu/steril trakeal tüp için çeşitli boyutları mevcuttur